24 Kasım 2015 Salı

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ
Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.
WISC-R testi 1949 yılında David Weschsler tarafından meydana getirilmiştir. Daha sonra gerekli düzenlemeler yapılarak günümüzdeki haline getirilmiştir. Ortalama olarak 1-3 saat sürede test tamamlanmaktadır. Testin süresi uygulanan çocuğun performansına göre değişim göstermektedir.
WISC-R yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasında ki çocuklara uygulanabilmektedir. Bunun üzerinde veya altında ki yaş gruplarına farklı testler uygulanmalıdır. Test zekayı oluşturan birçok özellik hakkında bize fikir verir ve çocuğu daha yakından tanımamıza yardımcı olur. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır. Sözel bölümü oluşturan alt testle Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirentlerden oluşmaktadır.
WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Bu sayede davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tanısını koyabilmede yardımcı olmaktadır. Çocuğun teste yorumu test sırasındaki sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği konulardan çocuk ile ilgili genel bilgi edinebilmek de mümkündür. Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinlikler de çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.
WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun mekansal ve kavramsal yetenekleri, bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri ve genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir. Bu gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.
WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.
-Açlık olmamalıdır
-Dinlenmiş olmalıdır
-Uykusunu almış olmalıdır
-Hasta olmamalıdır.
-İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak
Testin sonucunu etkileyecek tüm bu koşulların iyiliği sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Tüm bu koşullar muhakkak sağlanmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesi testin sağlığı açısından olumsuz bir durum oluşturur. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir.Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.
WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır. Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli müdahale yapılmaktadır. Testin sonuçları yapıldıktan bir hafta içersinde rapor halinde aileye verilmektedir.

WISC-R ZEKA TESTİ FİYATI

Wisc-r zeka testi fiyatı özel merkezlerde  farklı fiyatlarda olabilir. Testi yaptırmadan önce fiyat araştırması yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Merkezin kadrosunda Wisc-r zeka testi yapacak uzman yoksa merkezler bu hizmeti dışarıdan alabilir. Dışarıdan alınan bu hizmet fiyat farklılıklarına neden olabilir. Testi yaptırmadan önce uzman hakkında bilgi istemeniz daha doğru olacaktır.

1 Ekim 2015 Perşembe

Wisc-r iq testi

Wisc-r iq testiWisc-r testi bir zeka testidir. 6-16 yaş arasındaki çocukların zekasını çok boyutlu inceler ve bize çocuğun zeka puanını(IQ puanı) verir. Ve bu puanla çocuk bir zeka sınıflandırmasına tabi tutulur(üstün, parlak zeka vs.). Sonuç aileye rapor ile verilir. Rapor üzerine değerlendirme yapılır.

30 Eylül 2015 Çarşamba

HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİHİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİHiperaktivite belirtileri aşırı hareketlilik, fevrilik ve dikkat eksikliği olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu belirtilerin en az 6 tanesi çocuk 7 yaşından önce görülmelidir. Bu belirtiler DMS tanı kriterlerine göre belirlenmektedir. Tüm Dünya’ da bu belirtiler ortak olarak kabul edilir
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri nelerdir
Aşırı hareketlilik : Çocuk da normal çocuklara göre çok daha hareketli yerinde duramama, oturduğu yerde ayak ve kollarını sallama her zaman kıpır kıpır olma hali gözlemlenir.
Oturma sorunu : Çocuk oturması gereken zamanlarda ya oturur fakat eli ayağı durmaz yada doğrudan kalkma isteği duyar. Film izlemek yada bir konuşmacıyı dinlemek gibi sabit etkinliklerde bir şekilde düzeni bozduğu gözlemlenir.
Aşırı konuşma : Çocuk sürekli konuşma eğilimindedir hiç susmayacak gibi davranır ve konudan konuya atlar.
Boş zamanları değerlendirememe : Çocuk boş zamanlarında grup içinde durunamaz ve boş zamanlarında sakin duramaz.
Hazır cevaplılık : Çocuk sorulan soru bitmeden hemen cevap verir.
Sırasını beklememek : Çocuk sırasını beklemeden ya hep öne atılır yada kuralları bu yönde ihlal eder.
Söz kesme : Çocuk konuşulan ortamlarda arkadaşlarının sürekli sözünü keser ve sadece kendisinin konuşmasını ister. Başkalarının konuşmalarına laf yetiştirir ve burnunu sokar.
Dikkat eksikliği : Çocuk dikkatini ayrıntılara veremez derslerini dikkatli dinleyemez, dikkat gerektiren ödevlerde basit hatalar yapar.
Dikkatini uzun süre toparlayamaz : Çocuk dikkatini vermeye çalıştığı ödev yada işlerde dikkatini devam ettiremez ve çabuk sıkılır.
Dinleme Problemi : Çocukla doğrudan konuşulduğunda sanki sizi dinlemiyormuş gibi görünür. Dikkatini size veremez. Dinlese bile çok kısa sürede dikkati dağılır ve söylediklerinizi anlamadığını anlarsınız.
İşlerini tamamlayamama : Çocuk çoğu zaman ödevlerini yada verilen işlerin devamını getiremez. Bakıldığında verilen sorumlulukların çoğunun yarım kaldığını gözlemlersiniz.
Düzenleme eksikliği : Çocuk üzerine alındığı sorumlukları düzenlemek de zorluk çeker. Birbirini takip eden işlerde konutları atlar.
Zihinsel Çaba : Çocuk çoğu zaman zihinsel görev yada işleri yapmaktan kaçınır. Zihin oyunlarını oynamaz. Yada çok çabuk dikkati dağılır ve yenilir.
Unutma ve kaybetme : Çocuğa emanet edilen yada alması gereken eşyaları unutur yada kaybeder. Silgi, kalem, şemsiye, bloknot gibi her zaman kullandığı eşyalarını bir yerler de unutur.
Dış uyarılara karşı hassasiyet : Çocuk dikkatini toplamayı başarsa bile dış uyarılara karşı aşırı hassastır. Dikkati dış uyarılara karşı çok çabuk dağılır ve tekrar toparlayamaz.
Unutkanlık : Günlük yapması gereken işler, görevler, ödevler konusunda çok unutkandır. Çocuğun zekası ile alakalı olmayan bir durumdur. Verilen göreve yönelen çocuk bu görev için yapması gereken bazı bölümleri unutup direk geçebilir.
Yukarıda sayılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri çocuğunuzda olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Çocuğunuz bu özelliklerden en az altı tanesini sürekli yapıyor ise mutlaka dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluşmuş olabilir. Tedavi ne kadar erken başlanır ise çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatı düzenlenecektir.

YETİŞKİN PSİKOLOGU BÖLÜMLERİ

YETİŞKİN PSİKOLOGU

Yetişkin psikologu bölümü yetişkinlerin yaşantılarında yüzleşemedikleri sorunları, geçmişten gelen travmaları, gelecek ile ilgili kaygıları azaltan olmak istediğiniz değil, olduğunuz insanı hatırlatan bir bölümdür. Yetişkin psikologu bölümü, yetişkin bireylerin hayatta anı yaşayan, şu anın kıymetini bilen, tüm yaşantısında farkın dalık kazanan, geçmişteki tüm hataları ile yüzleşe bilen birer birey olmasını sağlayan temel psikoloji bölümüdür.

YETİŞKİN PSİKOLOGU BÖLÜMLERİ :

Yetişkin Terapisi :

Yetişkinlerin bireysel olarak başvurduğu terapidir. Sorunları ile yüzleşme, farkındalıklarının artması geleceği ile kaygılarının azalması, geçmiş de oluşan travmalara bağlı şu anda yaşanan problemlerin çözümünü hedefler.

Aile Terapisi :

Aile en küçük sosyal sistemdir. Aile terapisi, ailenin devamının sağlanabilmesi, sevgi ve saygının temel alındığı mutlu bir birlikteliğin oluşmasını hedefler.

Cinsel Terapi :

Yetişkin bir bireyin cinsel olgunluğa erişmiş olması, yaşantısında bir yada bir çok sebep ile cinsel bozukluk yaşaması bu durumun fizyolojik değil psikolojik olması durumunda, yetişkin psikologu bireyim tüm yaşantısını inceleyerek sebep sonuç ilişkileri çıkarması yaşanılan sıkıntının farkında lığının artmasını hedefler.

Cinsel Kimlik :

Cinsel kimlikler ve rol değişimleri olarak bilinen cinsel kimliğini tam anlamı ile karşılayamayan yetişkin bireylerin psikolojik problemidir.
Homoseksüel
Heteroseksüel
Yetişkin psikologu cinsel kimlik kargaşalarına bireyin hissettiklerinin ne olduğu, bu durumun bireyde yarattığı kaygı ve korkunun azaltılmasını hedefler.

Depresyon :

Yetişkin bireylerde, hayat akışında yaşanan üzüntü, kırgınlık ve mutsuzluk anlarının sürekliliği durumudur. Hiç sebepsiz yere tekrarlanması baş edilemez duruma gelmesi ve hayatın akışını bozması durumunda başvurulması gereken kişi yetişkin psikologu olmalıdır.

Fobiler :

Yetişkinlerin çocukluk, ergenlik yada daha sonradan oluşan takıntıları olabilir. Bu takıntılar yetişkinin hayat kalitesini etkiler hale geldiğinde yetişkin psikologu bu durumu fobi olarak nitelendirir ve tedavi süreci ile hayat kalitesi yükseltilebilir. fobiler bireyim bir uyarıcıya karşı aşırı anksiyete duymasıdır.

Anksiyete :

Yetişkin bir bireyin bir uyarıcıya karşı korku ve kaygı duyma durumudur. Yetişkin psikologuna baş vuran bireylerin çoğunluğunda gözlemlenmektedir. Anksiyete sıklığı bireyde psikolojik problemleri arttırır. Kişi nin korkuları ile yüzleşmesi, farklında lığının artması kendi kendine telkin verebilir duruma gelebilmesi için yetişkin psikologu ile görüşülmeli düzenli seans alınmalıdır.

Öfke Kontrolü :

Öfke bireyin yaşamında hoşuna gitmeyen düşünceleri, sıkıntısını, mutsuzluğunu hiddetle dışa vurum şeklidir. Öfke insani bir duygudur. Öfke şiddeti kişinin kontrol edebileceği bir seviyede olmalı diğer insanlara zarar vermemelidir. Eğer bir yetişkin çok sık öfkeleniyor ise, bu durumu yatıştırmada zorluk çeliyor ise mutlaka öfke kontrolü tedavisi için yetişkin psikologuna başvurmalıdır.

Kişilik Bozukluğu :

Yaşamlarının sığ olduğunu, aldığı kararların yetersiz kaldığını, imkanlarını kullanamadığını gören bireylerin kişiliklerinin gelişmediği, kişiliklerinin geçmiş de bir yerde gelişmesinin engellendiği düşünülür. Bu durumun düzene girmesi daha doyurucu bir hayatın yaşanması yetişkin psikologunun öngörüleri ile mümkün olacaktır.

Yeme Bozukluğu :

Bir bireyin yemek yemek den zevk alması doyduktan sonrada yemek yemesi ve bunu kontrol edememesi, zaman zaman bu durumunda artış olması durumu Bulimia Nevroza olarak adlandırılır.
Bir genç yetişkinin kilo almak dan korkarak yediklerini bilerek dışarıya çıkarması, bu çıkarımın zamanla kontrol dışına çıkması durumuna Anoreksia Nevroza denilmektedir.
Her iki durum da psikolojiktir. Bu durumun yetişkin psikologu tarafından yoğun seanslarla irdelenmesi gerekmektedir.

Yetişkinlerde Hiperaktivite :

Çocuklarda görülen hiperaktivite ve dikkat eksikliği durumunun uzun süreli yetişkinlikte de devam etmesi durumudur. Hem ilaç tedavisi hemde psikolojik destek  ile desteklenmelidir.

Yetişkinler için Psikolog

Yetişkinler için Psikolog

Yetişkinler için psikolog uzmanlık alanı, yetişkin bireyler olan danışmanlardır. Çocuk, ergen gibi uzmanlık alanına sahip bir danışman yetişkin bireylerin problemlerinin çözümünde yetersiz olabilir. Yetişkin bir bireyseniz kendiniz için bir psikolog arayışındaysanız mutlaka yardım alacağınız psikologun uzmanlık alanının yetişkin olmasına dikkat ediniz.

29 Eylül 2015 Salı

YETİŞKİN PSİKOLOĞU

Yetişkin dünyasında, sosyal problemlerden kişisel problemlere, takıntılardan saplantılara bir çok neden kaynaklı psikolojik sıkıntılar oluşturabilmektedir. Bu sorunlar önceleri yetişkine basit gelmektedir. Fakat bu problemler sosyal yaşamın sıkıntıları ile birleşmekte ver ardından da baş edilmez bir hal almaktadır. Yetişkinde bulunan psikolojik sıkıntılar yetişkin tarafından erken sürede fark edilmekte fakat kabullenememektedirler. Kabullenildiğinde genelde tahammül edilmez bir hal almaktadır. Bu nedenle yetişkinin, sosyal, kişisel ya da geleceğe yönelik sıkıntılar yaşaması durumunda zaman geçirmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Psikolog öncelikle, yetişkinlikteki problemi tespit etmekte, daha sonra da bireyin kişiliğine, sosyal yaşamına ve gelecek planlarına uygun şekilde bir tedavi planı belirlemektedir. Bu tedavi planı çerçevesinde bireye en uygun tedaviyi uygulamakta ve daha sağlıklı ve daha verimli bir hayat yaşamasına yardımcı olmaktadır.

Yetişkin Psikoloğu Merkezleri

Yetişkin Psikoloğu Merkezleri
Yetişkin Psikoloğu merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, gibi büyük şehirlerde oldukça fazladır. Bireyler seçim yaparken kendilerine en yakın merkezi tercih etme eğilimindedirler. Aslında olması gereken yaşadığı problemler ile ilgili uzman olan yetişkin psikoloğuna ulaşaması ve bu merkezlerden yardım almasıdır.
Bunun yanında herşeyden önemlisi yetişkin psikoloğu ile doğru iletişimi kurması, süreçden fayda sağlamak için gayret göstermesidir. Yetişkin terapisinin önemli noktaları, bireyin terapinin merkezinde olması, sorununu açıkca dile getirmesi bu problemin varlığının farkındalığının arttırılmasıdır.
Yetişkin psikoloğu merkezleri içerisinde Kadıköy’ de olmamız ulaşım açısından kolaylık sağlamaktadır. İstanbul Anadolu yakasından metro ve toplu taşıma ile ulaşımı oldukça kolaydır. İstanbul Avrupa yakası için vapur alternatifi yine en hızlı ulaşımdır.
Aynadan Psikolojik Danışmanlık Merkezi
0216 330 80 17
Caferağa MAh. Sakız Sok. 2/B
Kadıköy / İSTANBUL